Niečo málo o nás…

Sme domov sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym a kombinovaným zdravotným  znevýhodnením. Naše zariadenie sa nachádza v Trenčíne na Bezručovej ulici. Poskytujeme sociálnu službu v zmysle zákona 448/2008 Z. z., ambulantnou formou starostlivosti, ako neverejný poskytovateľ.

Zriaďovateľom  DSS je občianske združenie,  Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne. Registrácia sociálnej služby bola vykonaná Trenčianskym samosprávnym krajom 8. 11. 2001, pod registračným číslom 18-2/2001.

Prevádzka DSS je v pracovných dňoch od 6,30 do 16,00 hod.  v prípade potreby i dlhšie.

Kapacita zariadenia je 20 dospelých prijímateľov sociálnej služby. V súčasnosti naše služby využíva 29 klientov, z toho 12 žien a 18 mužov (v prepočítanom stave 20 osôb).

Odkiaľ k nám prichádzajú?

Naše zariadenie  poskytuje služby občanom Trenčianskeho samosprávneho kraja, prevažne obyvateľom mesta Trenčín: Trenčianska Turná  (3), Mníchova Lehota (2), Trenčianske Stankovce (1), Nemšová (1), Drietoma (1), Bánovce n. Bebravou (1), Beluša (1), Ladce (1), Horné Sŕnie (1), Soblahov(1) a z Trenčína je 16 PSS